VIJF

de vijf van… vijf december. Pakjesdag.

Een trigger om vandaag eens stil te staan bij folklore.

Folklore komt ethymologisch van Folk (volk) en Lore (legende, wetenschap).

Folklore is alles wat een volk creëert of heeft gecreëerd; folklore is de gezamenlijke creatieve activiteit van een etnos, waarin zijn leven, zijn levensbeschouwing, levensgevoel en idealen worden weerspiegeld. Bij folklore gaat het om dingen die door een etnos zijn geschapen en die betekenis hebben in zijn alledaagse bestaan, zoals poëzie, overleveringen, liederen, verhalen, sprookjes, sagen en epische vertellingen, dansvormen, alsook bepaalde vormen van beeldende kunst, van decoratieve toegepaste kunt en architectuur. Diverse niet-kerkelijke tradities, rituelen en bijvoorbeeld oude recepten, worden vaak ook tot de folklore gerekend. Wikipedia

Folklore is dus heel veranderlijk en een constant ontwikkelingsproces.

En daar gaat het ons toch om, hier, in LAATBLOEIERS? de vergankelijkheid omarmen door onszelf telkens weer te ontwikkelen?

Dus… voor vandaag wil ik je vragen om even stil te staan bij het Sinterklaasfeest. De een is er helemaal blij mee. De ander helemaal niet. Er ontstaat onenigheid in de samenleving, wrijving, emotie. Allemaal energiëen in beweging.

Vandaag wil ik je vragen

  • wat dat allemaal bij je oproept (kom je in de weerstand of helemaal niet?)
  • wat je bijdraagt aan de etnos (vrede of oorlog)
  • hoe je omgaat met de wrijvingen met je medemens
  • waar je energie naartoe gaat

Zonnige groet