JURIDISCHE MEDEDELING / PRIVACYBELEID / GEGEVENSBESCHERMING EN RESPECT VOOR PRIVACY / DATA PRIVACYBELEID

PREAMBULE / WAARVOOR IS HET PRIVACYBELEID?

ARTIKEL 1: DEFINITIES

ARTIKEL 2: VERANTWOORDELIJKE

ARTIKEL 3: VERZAMELDE GEGEVENS / WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK VAN U? / VERZAMELDE INFORMATIE

ARTIKEL 4: DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS / WAAROM HEB IK DEZE GEGEVENS NODIG? / GEBRUIK VAN INFORMATIE OVER U

ARTIKEL 5: ONTVANGER VAN DE GEGEVENS / WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

ARTIKEL 6: COOKIES

ARTIKEL 7: OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 8: HOSTING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

ARTIKEL 9: DATA PORTABILITEIT

ARTIKEL 10: VERWIJDEREN ACCOUNT / HOE KAN IK MIJN ACCOUNT VERWIJDEREN?

ARTIKEL 11: MIDDELEN UITGEVOERD OM VEILIGHEID TE GARANDEREN

ARTIKEL 12: RECHT VAN DE BETROKKEN PERSOON / RECHT VAN TOEGANG, CORRECTIE, HERROEPING

ARTIKEL 13: VERANTWOORDELIJKHEDEN

ARTIKEL 14: INFORMATIE VERZAMELD VAN KINDEREN

ARTIKEL 15: BESLECHTING VAN CONFLICTEN / GESCHILLEN

ARTIKEL 16: WIJZIGING

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL

ARTIKEL 18: CONTACT / INTERLOCUTOR

PREAMBULE / WAARVOOR IS HET PRIVACYBELEID?

Als onderdeel van mijn activiteit, Annette Kockelmann-van der Kaaij- LAATBLOEIERS, Eemnesserweg 241, 1223GG Hilversum, verwerk ik persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende Nederlandse regelgeving, d.w.z. de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (LPD), evenals Europese regelgeving, meer in het bijzonder de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.  

Ik verbind mij ertoe uw gegevens te respecteren en met de nodige voorzorgen te behandelen.

Dit privacybeleid  definieert en informeert u over hoe ik de informatie die u naar mij verzendt, indien van toepassing, gebruik en bescherm wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: www.annettekockelmann.nl

Annette Kockelmann-van der Kaaij is ook de eigenaar, redactie en grafisch beheerder van de site laat-bloeiers.nl.

Door in te loggen en gebruik te maken van de diensten van de site laat-bloeiers.nl, gaat u akkoord met dit privacybeleid.

De informatie die ik van u vraag is die welke strikt noodzakelijk is voor het gebruik van mijn diensten.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Cookies:  cookies zijn kleine bestanden die zonder medeweten van de gebruiker op de harde schijf worden geplaatst bij het raadplegen van bepaalde websites en die informatie opslaan voor latere verbinding.

Persoonsgegevens:  alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer specifieke elementen. Bijvoorbeeld het e-mailadres van de gebruiker.

De Uitgever  : De natuurlijke of rechtspersoon die de online communicatiediensten publiceert voor het publiek, dat wil zeggen voor deze site: annettekockelmann.nl  waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Hilversum.

De  verantwoordelijke voor de verwerking : De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is, tenzij uitdrukkelijk aangewezen door de wet- of regelgeving met betrekking tot deze verwerking, de persoon, overheidsinstantie, dienst of instantie die het doel en de middelen ervan bepaalt. In de praktijk en in het algemeen is dit de rechtspersoon belichaamd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Site  : De gehele site, internetpagina’s en online diensten aangeboden door Annette Kockelmann-van der Kaaij die de site beheert, toegankelijk vanaf het volgende URL-adres: www.laat-bloeiers.nl.

De Gebruiker  : De persoon die de Site en de diensten van Annette Kockelmann-van der Kaaij gebruikt, koopt, en profiteerd van de diensten die worden aangeboden door Annette Kocklemann – van der Kaaij.

 

ARTIKEL 2: VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van de hierin genoemde persoonsgegevens is Annette Kockelmann- van der Kaaij.

 

ARTIKEL 3: VERZAMELDE INFORMATIE / WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK VAN U?

Met uw voorafgaande toestemming kan ik, wanneer u mijn media gebruikt, alle of een deel van de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Achternaam voornaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres

 

ARTIKEL 4: DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS / WAAROM HEB IK DEZE GEGEVENS NODIG? / GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Het doel van de verwerking wordt gedefinieerd als het hoofddoel van een IT-toepassing van persoonsgegevens.

In het geval van Annette Kockelmann- van der Kaaij – LAATBLOEIERS zijn deze doelen duidelijk en hieronder uiteengezet:

 • Klantenmanagement
 • Gepersonaliseerde e-mails verzenden
 • U voorzien van de informatie of diensten die u hebt aangevraagd (versturen van de nieuwsbrief, commerciële aanbiedingen, enz.)
 • Verzamelen van informatie om de site, producten en diensten te verbeteren (met name door middel van cookies)
 • Om contact met u op te kunnen nemen over verschillende evenementen met betrekking tot Annette Kockelmann-van der Kaaij – LAATBLOEIERS  waaronder productupdates en klantenondersteuning.

 

ARTIKEL 5: ONTVANGER VAN DE GEGEVENS / WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

 • Gegevens aan derden 

Alleen Annette Kockelmann-van der Kaaij is de ontvanger van uw Persoonsgegevens. Deze worden, in individuele of geaggregeerde vorm, nooit aan derden doorgegeven.

 • Bewaartermijn gegevens

Wat betreft de bewaartermijn, bewaart Annette Kockelmann-van der Kaaij uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie, en ook:

36 maanden (3 jaar) vanaf het laatste contact voor prospects, en vanaf het einde van de commerciële relatie voor klanten. Annette Kockelmann-van der Kaaij verwijdert de persoonsgegevens van mensen die 3 jaar inactief zijn geweest uit de database en plaatst deze in een uitsluitingendatabase.

Vervolgens vraagt ​​Annette Kockelmann-van der Kaaij elke 13 maanden toestemming aan bezoekers van de Site voor het verwerken van cookies.

 

ARTIKEL 6: COOKIES

Als u een reactie achterlaat op de site, wordt u aangeboden om uw naam, e-mailadres, soms telefoon en/of website op te slaan in cookies. Dit is alleen voor uw gemak zodat u deze informatie niet hoeft in te vullen als u later nog een opmerking plaatst. Deze cookies verlopen na een jaar.

Als je een account hebt en inlogt op deze site, wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of je browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we een aantal cookies instellen om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een inlogcookie is twee dagen, die van een schermoptiecookie is één jaar. Als u « Onthoud mij » aanvinkt, wordt uw verbindingscookie twee weken bewaard. Als u uitlogt van uw account, wordt de verbindingscookie verwijderd.

Door een artikel aan te passen of te publiceren, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het geeft eenvoudig de gebruikersnaam aan van het artikel dat u zojuist hebt gewijzigd. Het verloopt na een dag.

U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies te deactiveren of te activeren. Het doel van deze cookies is om informatie vast te leggen met betrekking tot de navigatie op de site (datum en tijd van raadpleging, bekeken pagina, datum en tijd van klikken, plaats van klikken, enz.). Met deze informatie kan Annette Kockelmann-van der Kaaij de site personaliseren, de toegang tot rubrieken vergemakkelijken, enz.

 • Doel van cookies

Ik herinner u eraan dat de weigering van cookies uw toegangsvoorwaarden tot de site en het gebruik ervan waarschijnlijk zal wijzigen (bijv. raadplegen van video’s, bewaren van identificatie-informatie, ontvangst van gepersonaliseerde aanbevelingen, enz.).

Om cookies zo goed mogelijk volgens uw verwachtingen te beheren, nodig ik u uit om uw browser te configureren al rekening houdend met het doel van cookies zoals hierboven vermeld.

 • Browserconfiguratie

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. U kunt uw voorkeuren configureren, afhankelijk van uw browser, door op de vermelde links te klikken.

– Voor Mozilla Firefox:
1. Kies het menu « Extra » en vervolgens « Opties »
2. Klik op het pictogram « Privacy »
3. Zoek het menu « Cookie » en selecteer de opties die bij u passen

– Voor Google Chrome

 1. Open Chrome op uw computer . 
 2. Klik rechtsboven op Meer. Instellingen.
 3. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op Cookies en andere sitegegevens.  
 4. Selecteer een optie: “Alle cookies toestaan ” “Alle cookies blokkeren (niet aanbevolen)”   

– Voor Microsoft Internet Explorer:
1. Kies het menu « Extra » (of « Extra ») en vervolgens « Internetopties » (of « Internetopties »).
2. Klik op het tabblad « Vertrouwelijkheid » (of « Vertrouwelijkheid »)
3. Selecteer het gewenste niveau met de cursor.

ARTIKEL 7: OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Annette Kockelmann-van der Kaaij  behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de gebruiker in te zien, te bewaren en te delen naar aanleiding van een wettelijk verzoek (huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of anderszins) indien de wet dit vereist.

 ARTIKEL 8: HOSTING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in mijn databases of in die van onze dienstverleners.

De contactgegevens van mijn gastheer zijn: Sopressed – Karbouwstraat 1 – 1338 JD Almere – https://sopressed.nl

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, heb ik eerder gecontroleerd of deze host voldoet aan de geldende regelgeving.

 

ARTIKEL 9: DATA PORTABILITEIT 

Geïntroduceerd door de Europese verordening gegevensbescherming, biedt het recht op overdraagbaarheid mensen de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken om aan hun eigen behoeften te voldoen, via verschillende diensten.

Om van dit recht gebruik te kunnen maken, moet aan drie voorwaarden zijn voldaan:

 • Het recht op overdraagbaarheid is beperkt tot de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens.
 • Het is alleen van toepassing  als de gegevens automatisch worden verwerkt  en op basis van de  voorafgaande toestemming  van de Gebruiker of  de uitvoering van een met de Gebruiker gesloten contract.
 • De uitoefening van dit recht mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, van  wie de gegevens zouden kunnen worden gevonden in de gegevens die naar aanleiding van een verzoek tot overdraagbaarheid worden verzonden.

 

ARTIKEL 10: VERWIJDEREN ACCOUNT / HOE KAN IK MIJN ACCOUNT VERWIJDEREN?

De Gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn account te verwijderen, op eenvoudig verzoek aan Annette Kockelmann-van der Kaaij of via het accountverwijderingsmenu aanwezig in de accountinstellingen, indien van toepassing.

In het geval van overtreding van één of meer bepalingen van deze of van enig ander document dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen, behoudt Annette Kockelmann-van der Kaaij zich het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de diensten en tot uw account te beëindigen of te beperken.

 

ARTIKEL 11: MIDDELEN UITGEVOERD OM VEILIGHEID TE GARANDEREN

Annette Kockelmann – van der Kaaij neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen, in het bijzonder door te proberen onbevoegde toegang te voorkomen. Annette Kockelmann – van der Kaaij, kan de veiligheid van uw gegevens die naar de website worden verzonden niet garanderen, gezien de uitgestrektheid van het internet en de technologische ontwikkeling.

Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van de website, bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. Annette Kockelmann-van der Kaaij – LAATBLOEIERS kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Ik raad u aan om uw wachtwoord met niemand te delen en regelmatig te wijzigen.

Het is ook verboden om uw toegangen (gebruikersnamen, wachtwoorden, Login, codes, coupons) die u tijdens uw aankoop(en) hebt ontvangen, te delen met anderen op welke manier dan ook. U bent als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het mogelijk delen van uw unieke en persoonlijke toegangen.

ARTIKEL 12: RECHT VAN DE BETROKKEN PERSOON / RECHT VAN TOEGANG, CORRECTIE, HERROEPING

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het enige wat u hoeft te doen is mij online te schrijven via de link « Contact » in het menu van de site www.laat-bloeiers.nl, met vermelding van uw naam, voornaam en het e-mailadres waarmee u zich hebt geregistreerd. Of door te schrijven naar dit adres:  annette@laat-bloeiers.nl

De Gebruiker kan zich afmelden voor nieuwsbrieven of marketingmails van Annette Kockelmann-van der Kaaij- LAATBLOEIERS door op de afmeldlink (afmelden, unsubscribe) in elk van de e-mails  te klikken.

ARTIKEL 13: VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Annette Kockelmann-van der Kaaij rust niet op een resultaatsverbintenis. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het wel of niet behalen van resultaten. In het bijzonder en zonder dat het door deze lijst beperkt is, kan Annette Kockelmann-van der Kaaij niet aansprakelijk worden gesteld:

– voor eventuele schade als gevolg van overmacht, een toevallige gebeurtenis of een handeling van een derde partij;

– in geval van storingen, technische problemen, met name verband houdend met computerprogramma’s, hardware of software of met het internetnetwerk. Dit gebrek aan verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot onderbrekingen, opschortingen of sluitingen van de dienst/en.

Annette Kockelmann-van der Kaaij-LAATBLOEIERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het verlies van gegevens, door frauduleus gedrag, door hacking, door het per ongeluk verzenden of verspreiden van virussen of andere schadelijke elementen, door de houding of het gedrag van derden partijen of andere gebruikers.

De Gebruiker verlost laat-bloeiers.nl, Annette Kockelmann-van der Kaaij – LAATBLOEIERS, van iedere aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of de daarbij behorende diensten, ongeacht de ingeroepen of feitelijke oorzaak van de schade.

 

 

ARTIKEL 14: INFORMATIE VERZAMELD VAN KINDEREN

De diensten zijn niet bedoeld voor kinderen en het is verboden mijn diensten te gebruiken als u jonger bent dan 18 jaar, zonder voorafgaande toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger.

ARTIKEL 15: BESLECHTING VAN CONFLICTEN / GESCHILLEN

Elk geschil waartoe het privacybeleid aanleiding kan geven, in het bijzonder met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering ervan en de gevolgen ervan, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Hilversum in Nederland (NL).

 

ARTIKEL 16: WIJZIGING

Ik wil u graag informeren dat ik dit vertrouwelijkheidsbeleid op elk moment kan wijzigen of aanvullen, in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen.

Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid zullen op de website worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail / e-mail worden gecommuniceerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL

Het privacybeleid wordt beheerst door de Nederlandse en Europese wetgeving en is opgesteld in het Nederlands. Alleen de Nederlandse tekst zou prevaleren in het geval van een geschil, als ze in meerdere talen zijn vertaald. De ongeldigheid van een clausule maakt het privacybeleid niet ongeldig. De tijdelijke of definitieve niet-toepassing van een of meer clausules door Annette Kockelmann-van der Kaaij- LAATBLOEIERS kan geen verklaring van afstand vormen van de andere geldige clausules.

 

ARTIKEL 18: CONTACT / INTERLOCUTOR

Vragen over het privacybeleid van Annette Kockelmann- van der Kaaij kunnen worden gericht aan  annette@laat-bloeiers.nl